Dataskyddsinformation för e-handel

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på vår sida.

Enligt lagen om elektronisk information ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att cookies används, vad de används till och hur de kan undvikas. Vill du veta mer om lagen och dess innebörd läser du detta på Post- och telestyrelsens hemsida.

Hos oss används cookies för att komma ihåg om du har besökt mcdoktorn.se tidigare och vilka uppgifter du har lämnat vid dessa besök eller under ditt pågående besök. Utöver detta används även cookies för att kontrollera om du har Flash installerat eller inte och för att vi skall kunna föra statistik över våra besökare. Dessa uppgifter avidentifieras och några personliga uppgifter används inte för statistik.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in webbläsaren så att den automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Det är även möjligt att radera cookies med hjälp av webbläsaren. På webbläsarens hjälpsidor hittar du mer information. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Sekretesspolicy

Om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Du får endast nyhetsbrevet om du har valt att prenumerera. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst och utan kostnad, observera dock att avgifter för datatrafik genom din operatör kan tillkomma. För att göra detta, klicka på länken i slutet av varje nyhetsbrev.

Personuppgifter

Säljaren följer personuppgiftslagen. Säljaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter kunden lämnar till säljaren i samband med registrering av ett användarkonto eller annars vid en beställning. Uppgifterna använder säljaren normalt för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden, svara på kundens frågor eller ge kunden tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. Personuppgifter kan också komma att lagras, bearbetas så att säljaren kan få en bättre förståelse för kundens behov och förbättra säljarens produkter och tjänster samt för marknadsföring. Säljaren kan också behandla personuppgifterna för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket personuppgifterna samlats in, om det behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med kunden, om det krävs enligt lag eller av behörig myndighet, om det behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar, eller om det behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet.
Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även E-postadresser ni lämnar till oss

Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan också när som helst skriftligen begära att kundens registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal. Kunden har också möjlighet att skriftligen anmäla att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Personuppgifterna bevaras till dess de inte längre behövs. Dock inte längre än tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Begäran om information, avregistrering och rättelse lämnas skriftligen till

Mc Doktorn Uskali HB
Emaljervägen 7
372 30 Ronneby