fbpx

DK föreslår lättnader i körkortsproven

Transportstyrelsens förslag om förändringar i manöverproven för MC-körkort får påbackning från Diskrimineringskommissionen, DK, som menar att förslaget är urholkat då det inte leder till att andelen kvinnliga körkortselever ökar.

Idag är endast en tiondel av alla som tar A-behörighet kvinnor. Därför vill DK att vissa moment i körprover ska tas bort samt att alla som vill får välja en egen manöverbana med mindre och långsammare manövrar.
Enligt tidigare publicerat förslag från Transportstyrelsen ska mindre tid läggas på manövrar i låg fart och fokus ska istället flyttas till övningar där riskerna är störst – ute i trafiken, i kurvor och i korsningar.
I sitt remissvar applåderade Sveriges MotorCyklister, SMC, förslaget eftersom vi tror att det leder till ökad trafiksäkerhet.

Till skillnad mot SMC ställer sig däremot Diskrimineringskommissionen, DK, frågande till om förslaget verkligen leder till någon skillnad och om det får fler kvinnor att köra motorcykel.
Därför vill DK gå ännu längre och ta bort vissa av de traditionella momenten i förarprovet. De moment som ska utgå är höghastighetsbroms, högfartsbanan, kurvtagning och körning i trafik. Dessutom ska både kvinnor och män, som haft B-behörighet i minst fem år sammanhållande, få välja en egen liten manöverbana som passar dem bättre. Svängradien i den så kallade garagevändningen ska inte vara lika stor och hastigheten inte lika hög.

Idag räknas hastighet på 5km/h som krypkörning, men DO vill fastslå att ingen ska behöva överstiga 2km/h i sin lågfartsmanöver. Dessutom ska ingen behöva riskera att sätta ner en fot och därmed bli kuggade vid uppkörning. Detta ska ske genom att alla förses med fästen i fotpinnarna som håller fötterna på plats.

Idag räknas hastighet på 5km/h som krypkörning, men DO vill fastslå att ingen ska behöva överstiga 2km/h i sin lågfartsmanöver. Dessutom ska ingen behöva riskera att sätta ner en fot och därmed bli kuggade vid uppkörning. Detta ska ske genom att alla förses med fästen i fotpinnarna som håller fötterna på plats.

SMC ser med spänning fram emot motorcykelkollektivets reaktioner på detta förslag.
Diskussionerna har redan efter Transportstyrelsens förslag varit heta.
Nu föreslås ytterligare lättnader i proven samt långsammare manövrering med mindre svängradier.

Jag hoppas att detta blir verklighet. I flera år har jag försökt ta körkort men inte lyckats eftersom jag inte törs bromsa hårt eller hänga med i trafikrytmen när vägen svänger, säger Enok Förthio, en av dem som väntar ivrigt på att DK:s motförslag gällande MC-körkort ska bli verklighet.

Nu när du har läst allt, ta en extra koll på införandedatumet. April April….

Lämna ett svar

MC Doktorn